Message Us

Terma dan Syarat

Packist.com

Terma dan Syarat

A. Bacaan

I. Terima kasih kerana memilih Packist.com sebagai penyedia servis perjalanan dan lawatan atas talian sebagai pilihan anda.

II. Segala terma dan syarat yang terkandung didalam 'Terma dan Syarat' ini adalah terpakai kepada semua produk dan servis yang tersenarai, digambarkan, diperinci dan diterbitkan dibawah laman web Packist.com.

III. Terima kasih kerana melayari laman web produk dan servis Packist.com kami ("Servis"). Segala servis e-platform disini adalah disediakan oleh Beautiful World Tours and Travel Sdn Bhd, memiliki pejabat berdaftar di V02-10-03, Sunway Velocitu, V Office 2, Lingkaran SV, Jalan Peel, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia, adalah pemilik tunggal perkhidmatan dalam taliannya yang berfungsi dibawah gaya Packist.com.

IV. Dengan menggunakan servis kami, anda bersetuju dengan terma-terma berikut. Sila baca dengan teliti.

V. Servis kami adalah sangat pelbagai dan luas. Mungkin terdapat terma tambahan atau keperluan produk (sebagai contoh, keperluan umur) yang digunakan, terma tambahan tersebut atau keperluan produk akan menjadi sebahagian daripada persetujuan anda dengan kami apabila anda membeli servis-servis tersebut.

VI. Hari bekerja bermaksud hari ( selain hari Sabtu, Ahad dan Cuti Umum) dimana institusi kewangan yang berlesen dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dibuka untuk perniagaan di Kuala Lumpur.

1. Menggunakan Servis Kami

1.1 Anda harus menurut segala polisi yang disediakan kepada anda dalam perkhidmatan kami

1.2 Anda bersetuju untuk tidak menyalahgunakan atau menyalahgunakan perkhidmatan kami dan e-platform Packist.com. Menyalahgunakan atau penyalahgunaan perkhidmatan Packist.com dan e-platform termasuk, tapi tidak terhad kepada:

a. Penggunaan laman web Packist.com dalam cara yang tidak masuk akal yang mengganggu ketersediaan perkhidmatan kami kepada pengguna lain;

b. Percubaan untuk memasuki laman web Packist.com menggunakan cara selain daripada arahan yang disediakan.

c. Menggunakan akaun ahli Packist.com yang lain, tanpa meminta kebenaran pemilik akaun berkenaan.

d. Menggunakan laman web Packist.com dengan membuat sebarang spekulasi palsu atau penipuan tempahan dalam jangkaan permintaan;

e. Menggunakan atau menempah sebarang servis Packist.com tanpa mencapai majoriti umur yang sah disisi undang-undang wilayah atau kediaman anda.

f. Menyalin, menerbit semula, memuat naik, mengepos, memaparkan, penyusunan semula, pengedaran, menyiarkan sebarang bahagian daripada kandungan dalam apa jua bentuk, sama ada dalam bahasa inggeris atau diterjemah dalam bahasa lain, atau dalam bentuk asalnya tanpa permohonan bertulis terlebih dahulu, memohon persetujuan daripada Packist.com;

g. Melanggar mana-mana undang-undang, termasuk sebarang undang-undang dan peraturan kawalan eksport dan eksport yang berkenaan.

h. Mengepos atau menghantar pada laman web Packist sebarang ugutan, memfitnah,  bahan yang tidak senonoh, lucah, pornografi, sebarang provokasi, atau menyalahi undang-undang atau sebaliknya mencerca kesucian, atau mengepos atau menghantar sebarang bahan yang boleh dipertimbangkan sebagai kesalahan jenayah, menimbulkan tanggungan sivil, atau sebaliknya melanggar sebarang undang-undang atau tujuan lain yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh perjanjian ini.

i. Meletakkan sebarang informasi yang salah atau mengelirukan pada laman web Packist.com.

j. Atau menghantar kepada laman web Packist.com atau memuat naik menggunakan sebarang peranti, perisian atau rutin yang mengandungi atau mempunyai risiko dijangkiti virus, Trojan horses, cacing, bom masa, atau rutin pengatur caraan komputer lain yang boleh merosakkan, mengganggu atau cuba campur tangan dengan, memintas, operasi bekerja biasa oleh laman web Packist.com, atau sesuai dengan laman web Packist.com atau mana-mana sistem sokongan, atau ambil sebarang tindakan yang mengenakan sebarang beban yang tidak seimbang atau tidak seimbang pada perisian kami, infrastruktur laman web kami, komputer   atau peralatan IT lain, atau yang melanggar hak mana-mana pihak ketiga yang lain.

1.3 Menggunakan servis kami tidak memberi anda hak kepada sebarang pemilikan mana-mana hak harta intelek dalam perkhidmatan kami. Anda tidak boleh menggunakan kandungan daripada servis kami melainkan anda mendapat kebenaran terlebih dahulu atau bukti kebenaran bertulis daripada pemiliknya atau sebaliknya dibenarkan oleh undang-undang. Tiada apa-apa  di dlam syarat- syarat ini akan memberikan anda sebarang hak untuk menggunakan sebarang tanda dagangan,hak paten atau logo untuk peruntukan penjenamaan perkhidmatan.

1.4 Berhubung dengan penggunaan perkhidmatan ini, kami boleh menghantar kepada anda, dari masa ke semasa, pengumuman perkhidmatan, bahan pemasaran digital, mesej pentadbiran, kemas kini maklumat, atau informasi lain yang releven. Anda boleh memilih  daripada beberapa pilihan komunikasi tersebut.

2.Tempahan/Belian Atas talian

 

2.1 Sementara segala usaha sedang dilakukan untuk memastikan ketepatan keterangan produk, spesifikasi, dan harga, mungkin akan ada kesempatan di mana kesilapan mungkin berlaku. Mungkin akan ada situasi tejadi dimana, Packist.com atau agen pelancongan tidak dapat menerima pesanan anda dan akan berhak untuk memulangkan wang anda dengan sewajarnya jika pembelian itu diterima secara tidak sengaja. Didalam kejadian dimana kesilapan berlaku, anda akan dihubungi dengan penerangan penuh dan/atau tawaran yang dibetulkan, jika berkenaan. Packist.com tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan kandungan yang disebabkan daripada keadaan yang tidak diduga. Anda juga mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak boleh, dan tidak diwajibkan, semak ketepatan maklumat yang diberikan oleh mana-mana pihak ketiga.

 

2. Servis yang disediakan di laman web Packist.com ialah tertakluk kepada syarat yang dikenakan oleh pembekal atau peniaga, ini termasuk tapi tidak terhad kepada, apa-apa tarif, syarat pengangkutan, konvensyen dan pengaturan antarabangsa, peraturan kerajaan persekutuan. Pembekal dan peniaga yang memberi produk dan perkhidmatan melalui laman web Packist.com ialah kontraktor persendirian, bukan ejen atau pekerja Packist.com

 

2.3 Semua tempahan pakej pelancongan yang diterima di Packist.com akan diproseskan oleh  agensi perlancongan di dalam jangka waktu tertentu dan tertakluk kepada pengesahan.

 

2.4 Kami tidak menjamin bahawa penerangan produk tersebut atau kandungan lain adalah tepat,boleh dipercayai sepenuhnya, semasa atau bebas daripada kesilapan.Harga dan ketersediaan barang tersebut tertakluk kepada perubahan tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada anda.

 

2.5 Packist.com, serta pembekal dan peniaganya adalah berhak atas budi bicara mereka sendiiri,untuk apa-apa sebab atau tujuan , untuk enggan dan/atau menolak untuk menerima sebarang tempahan atau pesanan  yang diletakkan melalui laman web Packist.com

 

2.6 Semua produk, perkhidmatan atau pakej yang dipaparkan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan Packist.com adalah tertakluk kepada terma dan syarat serta ketersediaannya adalah ditentukan oleh pembekal dan peniaga Packist.com. Packist.com tidak mengesahkan dengan sendiri ketepatan dan kualiti maklumat serta tidak menjamin ketepatan, kesempurnaan atau kecukupannya. Packist.com tidak akan bertanggungjawab untuk:

a. Sebarang bentuk lebihan tempahan, kesalahan informasi atau salah laku terhadap mana-mana tempahan/pesanan atau pesanan oleh pembekal atau peniaga;

atau

b. Salah laku, tiada penghantaran sebarang perkhidmatan oleh pembekal atau peniaga;

c. Sebarang kerosakan atau kerugian kepada harta peribadi atau sebarang kecederaan    peribadi yang dialami atau disebabkan semasa mengambil sebarang perkhidmatan dan/atau proses pembelian mana-mana perkhidmatan.

2.7 Anda dikehendaki untuk menghantar butir kad kredit anda dengan betul dan tepat, termasuk tapi tidak terhad kepada, nama pada kad kredit anda, bank yang mengeluarkan dan tanda pengesahan lain yang diperlukan oleh laman web Packist.com berhubung dengan tempahan atau pembelian perkhidmatannya. Packist.com mempunyai hak untuk, mengikut  budi bicranya sendiri, menolak atau tidak menunaikan tempahan anda, walau apa pun amaun telah dicaj untuk belian di kad kredit anda, jika sebarang butir kad yang diberikan oleh anda semasa membuat tempahan atau pembelian ialah salah, tidak lengkap atau jika penipuan disyaki.

2.8 Setelah anda membuat pembayaran untuk tempahan atau pembelian anda, anda akan menerima , melalui mel elektronik iaitu melalui alamat e-mel yang telah disediakan oleh anda, satu ringkasan tempahan  dan butiran bayaran anda. Anda harus pastikan bahawa semua butiran yang terkandung didalamnya adalah betul, tepat dan lengkap. Jika atas apa jua sebab anda tidak menerima ringkasan tempahan seperti itu dan butir bayaran anda daripada kami setelah menghantar permintaan tempahan atau pembelian anda, anda sepenuhnya bertanggungjawab untuk segera semak status tempahan atau pembelian anda dengan sewajarnya.

2.9 Anda adalah bertanggungjawab untuk perancangan pelancongan anda dan sebarang tempahan atau pesanan selaras dengan jadual perjalanan sebagai keperluan. Packist.com, pembekal dan peniaganya tidak boleh dibertanggungjawabkan  atau tidak akan mengembalikan bayaran balik atau apa-apa sifat sekiranya anda menempah atau memesan apa-apa perkhidmatan yang tidak sesuai. Melainkan dinyatakan sebaliknya, segala tempahan atau pesanan adalah, dibawah setiap keadaan, tidak boleh ditukar dan dipindahhak milik.

2.10 Anda setuju dan mengakui bahawa Packist.com tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh sebarang sebab yang tidak berada dibawah kawalan Packist.com atau yang timbul  daripada keadaan yang tidak diduga.

2.11 NOTIS PENTING: Dalam keadaan yang jarang berlaku , apabila kadar harga salah diterbitkan dan ralat telah dikesan, Packist.com  mempunyai hak untuk membatalkan tempahan yang berkaitan walaupun setelah sebarang pengesahan telah dibuat, dalam masa 7 hari bekerja dari masa tempahan atau pengesahan tersebut, yang mana kemudiannya. Packist.com akan , dengan usaha terbaiknya, membayar balik jumlah yang dibayar  sepenuhnya dan tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang timbul secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh ralat tersebut. Tempahan yang disahkan yang akan melebihi 7 hari bekerja dari ( tarikh dan masa pengesahan), akan menjadi usaha terbaik Packist.com, dihormati.  

2.12 Sila ambil perhatian pada polisi bayaran balik yang disediakan, ditulis sebagai ‘Dasar Pembatalan dan Bayaran balik’, sekiranya anda bercadang untuk membatalkan pembelian anda dari laman web ini. Tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan yang berkaitan, anda mungkin akan dikembalikan sepenuhnya , sebahagian, sepenuhnya tidak boleh dikembalikan atau, jika berkenaan, diganti dengan produk lain yang mempunyai nilai yang sama dan tempoh perjalanan yang dipersetujui.

 

2.13 Anda mengaku dan bersetuju bahawa Packist.com tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang berbangkit secara langsung atau tidak langsung yang berasal daripada urusan anda dengan pembelian yang dibuat dengan pembekal , pembeli, atau pengiklan lain di laman web Packist.com.  

 

2.14 Tambang pelancongan yang diletakkan di dalam Packist.com adalah tertakluk kepada perubahan dengan atau tanpa notis terlebih dahulu, sebagai contoh, aturan secara langsung,caj ejen pelancongan luar negeri, turun naik mata wang dan lain-lain. Sekiranya berlaku terdapat sebarang variasi di dalam harga yang mencerminkan pergerakan tahap pertukaran mata wang. Sebaik sebarang tempahan telah dibuat, kadar pertukaran mata wang untuk tempahan tersebut adalah tetap pada nilai semasa tarikh tempahan dibuat, walaupun terdapat item selanjutnya ditambah pada tempahan pada tarikh kemudian.

 

2.15 Terma dan syarat lain dilampirkan yang dikenakan oleh penyedia agensi seperti pengangkutan pembawa udara, laut atau darat akan juga ditafsirkan sebagai sebahagian daripada syarat yang dipersetujui, tersirat atau dinyatakan apabila anda membeli sebuah lawatan ataupun pakej pengangkutan disana. Sebarang pindaan atau perubahan syarat oleh syarikat pengangkutan yang mempengaruhi anda tidak akan memberi apa-apa pada platform ini sebagai fasilitator. Anda diwajibkan untuk mencari penyelesaian secara langsung , dimana yang berkenaan. Anda juga boleh merujuk kepada panduan Persatuan Pengangkutan Udara Antararabangsa (IATA) mengenai perkara-perkara yang berkaitan anda dan pengangkutan anda.

 

2.16 Yuran pembatalan mungkin dikenakan berhubung dengan setiap hotel atau pembekal perkhidmatan dan polisi pembatalan mereka sendiri. Sekiranya berlaku hotel atau pembekal perkhidmatan harus mengenakan caj yuran pembatalan, caj ini akan dibayar oleh anda.

 

2.17 Masalah lain yang mempengaruhi hak anda dan terma-terma perkhidmatan berikut akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Anda tidak boleh menarik balik persetujuan bahawa mahkamah Malaysia akan mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang mungkin timbul, dibawah atau didalam perhubungan  dengan terma-terma berikut, perwakilan atau apa-apa hubungan undang-undang yang timbul dengan terma-terma itu.

2.18 Untuk faedah eksklusif dan budi bicara tunggal oleh Packist.com, Packist.com mengekalkan haknya untuk membawa sebarang prosiding mengenai hal perkara pertikaian di mahkamah negara yang anda menetap, bidang kuasa mahkamah Malaysia, atau, yang mana berkenaan, lokasi dimana terma-terma berikut adalah yang dibuat semasa menjalankan perniagaan, profesion atau negara tempat utama perniagaan anda.

3. Akaun Packist Anda

3.1 Anda mungkin perlu mendaftar untuk menggunakan sebahagian daripada perkhidmatan kami bertujuan untuk membuat pembelian atas talian atau transaksi atau untuk memperoleh ganjaran, insentif, menyertai pertandingan atas talian kami dimana yang berkenaan.

3.2  Untuk melindungi akaun anda, anda dinasihatkan untuk merahsiakan kata laluan anda. Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat akaun anda termasuk ID pengguna dan kata laluan anda. Anda juga bertanggungjawab untuk semua aktiviti dibawah akaun anda di laman web Packist.com. Jika anda ada sebab untuk mengesyaki bahawa akaun anda telah dikompromi atau digunakan oleh pihak yang tidak dikenali, sila laporkan sebarang penggunaan yang tidak sah kepada enquiry@packist.com.

3.3 Packist.com boleh bertindak sebagai platform pengantara bagi ahli Packist.com untuk membeli produk berkaitan pelancongan dan perjalanan di atas talian pada harga, yang ditentukan oleh Packist.com (sama ada sepihak atau dua pihak), pada asas AS-IS berikut, sejauh mungkin, butiran produk atau perkhidmatan tersebut sebagaimana dipaparkan oleh pelbagai syarikat pelancongan dan perjalanan berdaftar lain yang diperiksa dan dipilih dengan teliti untuk tujuan melindungi dan memberi manfaat kepada ahli platform ini.

3.4 Didalam kejadian yang mana ada pertikaian tentang belian diantara ahli dan agen perjalanan tentang produk yang telah dibeli atau dijual, Packist.com tidak akan bertanggungjawab tentang apa-apa mengenai perkara sedemikian, walau bagaimanapun, jika pertikaian tersebut memerlukan sebarang campur tangan Packist.com, sebarang keputusan yang dibuat oleh Packist.com dengan cara yang adil dan saksama, hendaklah dianggap terhad dan muktamad.

3.5 Mana-mana pihak yang tidak berpuas hati boleh membuat rayuan dengan melantik penimbang tara atau dapatkan bantuan undang-undang. Packist.com dan badan korporatnya tidak boleh dinamakan sebagai responden atau dipertanggungjawabkan untuk alternatif penyelesaian pertikaian tersebut atau sebarang tindakan undang-undang yang berkaitan.

3.6 Packist.com, mengikut budi bicara mutlaknya, boleh, pada bila-bila masa  dan tanpa notis awal atau tanggungjawab, menamatkan akaun Packist.com anda atau  menyekat akses anda kepada semua atau mana-mana bahagian laman web kami, walaupun jika aksess tersebut masih dibenarkan kepada orang lain. Sebaik sebarang pembatalan atau penangguhan, anda harus segera tidak meneruskan penggunaan dan menghentikan semua operasi penggunaan laman web Packist.com. Anda juga harus menghapuskan sebarang salinan yang telah anda lakukan pada mana-mana  bahagian di laman web Packist.com. Mengakses laman web Packist.com selepas sebarang penamatan akaun Packist.com, penangguhan, pemberhentian akan menjadi sebagai tindakan pencerobohan. Packist.com tidak akan bertanggungjawab terhadap mana-mana tanggungjawab berhubung dengan apa-apa kerugian dan kerosakan akibat langsung atau tidak langsung bagi penggantungan atau penamatan sedemikian.

4. Privasi dan Perlindungan Hak Cipta

4.1 Packist.com and badan korporatnya mengambil perhatian didalam melindungi privasi anda semasa menggunakan perkhidmatan kami. Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda dengan inin membenarkan Packist.com untuk menggunakan data tersebut selaras dengan undang-undang privasi, peraturan, pindaan, tambahan dan polisi seperti Akta Perlindungan dan Data Peribadi yang mungkin juga digunakan di dalam undang-undang di negara anda tinggal, termasuk bersetuju untuk menerima surat berita berkala, mesej teks, emel komunikasi, termasuk  komunikasi pemasaran berkaitan dengan produk kami dan sifat perniagaan, informasi, tawaran dan perkhidmatan daripada Packist.com. Anda boleh membuat pilihan untuk berhenti melanggan majalah dan e-mel kami mengenai tawaran dan promosi yang diadakan oleh kami secara bermusim.

4.2 Kami memandang pelanggaran hak cipta dan tanda dagangan sebagai perkara yang serius dan akan bertindak untuk melindungi pemilik daripada hal tersebut dan akan menamatkan sepenuhnyan atau pesalah yang mengulangi daripada menggunakan platform ini.

4.3 Jika anda fikir seseorang melanggar hak cipta anda, tanda dagangan, logo, sila maklumkan kepada kami. Anda boleh temui informasi mengenai penyerahan notis kepaada enquiry@packist.com.

4.4 Anda dengan ini bersetuju bersetuju untuk menahan Packist.com dan badan korporatnya bebas darpada segala tanggungjawab dan keburukan yang timbul daripada pelanggaran tersebut oleh pengguna.

5. Kandungan anda Dalam Servis Kami

5.1 Sesetengah daripada perkhidmatan kami membenarkan anda untuk memuat naik, menghantar, menyimpan, memberi atau menerima kandungan . Didalam kejadian dimana anda menghantar, menyimpan atau memberi sebarang kandungan kepunyaan anda, anda harus mengekalkan pemilikan mana-mana hak harta intelek yang anda pegang dalam kandungan tersebut.

5.2 Apabila anda memuat naik, menghantar, menyimpan, memberi atau menerima kandungan melalui atau dari perkhidmatan kami, anda memberi Packist.com lesen di seluruh dunia untuk digunakan, dihoskan, menyimpan, mengeluarkan semula, mengubahsuai, membuat kerja terbitan ( seperti penciptaan sebarang bahan yang terhasil daripada terjemahan, adaptasi atau perubahan lain yang sesuai yang kami lakukan untuk membolehkan kandungan anda sesuai dengan perkhidmatan kami), komunikasi, terbitan, mempersembahkan secara terbuka, mempamerkan dan mengedarkan secara terbuka, dalam apa jua kapasiti, sama ada digital atau tidak, kandungan sedemikian. Hak yang anda berikan dalam lesen  adalah terhad bertujuan untuk mengoperasikan, mempromosikan, dan menambahbaik perkhidmatan kami, dan untuk membangunkan yang baru. Lesen ini tidak boleh ditarik balik dan akan berterusan meskipun anda berhenti menggunakan perkhidmatan kami. Sesetengah perkhidmatan mungkin menawarkan anda cara untuk mengakses dan membuang kandungan yang telah disediakan kepada perkhidmatan tersebut. Begitu juga, didalam sesetengah perkhidmatan kami, terdapat terma atau tetapan yang menyempitkan skop penggunaan kami terhadap kandungan yang dihantar dalam perkhidmatan tersebut. Menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa anda mempunyai hak yang diperlukan dan releven untuk memberi kami lesen ini untuk sebarang kandungan yang anda serahkan, simpan atau hantar kepada perkhidmatan kami.

5.3 Sistem automatik kami akan menganalisis kandungan anda ( termasuk emel) untuk menyediakan anda ciri-ciri produk releven secara peribadi, seperti hasil carian yang disesuaikan, pengiklanan yang disesuaikan, serta pengesanan spam dan malware. Analisis ini terjadi dimana kandungan anda telah dihantar, diterima, dan apabila disimpan.

5.4 Apabila telah mendaftar sebagai ahli dengan kami, kami akan mempunyai hak  untuk memaparkan, menerbitkan gambar profil anda, dan tindakan yang anda ambil pada Packist.com atau mana-mana aplikasi pihak ketiga yang lain yang disambungkan ke akaun anda ( seperti rating, pandangan yang anda tulis dan komen pada pos anda) di dalam perkhidmatan kami, termasuk memaparkankan nya didalam iklan atau konteks komersil.

5.5 Anda boleh temui lebih informasi tentang bagaimana Packist.com menggunakan atau menyimpan kandungan di dalam polisi peribadi atau terma tambahan untuk perkhidmatan tertentu. Jika anda menghantar maklum balas atau cadangan tentang perkhidmatan kami, kami boleh menggunakan maklumbalas atau cadangan anda tanpa kewajipan untuk memberitahu anda.

6. Tentang Perisian dalam Perkhidmatan Kami

6.1 Apabila sebuah perkhidmatan memerlukan atau termasuk perisian yang perlu dimuat turun, perisian ini mungkin akan kemas kini secara automatik pada peranti anda sebaik versi baru atau ciri baru boleh didapati. Sesetengah perkhidmatan mungkin membenarkan, mengikut budi bicara anda, untuk melaraskan kepada tetapan kemaskini automatik anda.

6.2 Packist.com memberi anda lesen peribadi, seluruh duina, bebas royalti,tidak boleh diberikan dan bukan eksklusif untuk menggunakan perisian yang diberikan kepada anda oleh kami sebagai sebahagian daripada perkhidmatan. Lesen tersebut ialah untuk tujuan utamanya untuk membolehkan anda menggunakan dan menikmati faedah daripada perkhidmatan yang kami sediakan, mengikut cara yang dibenarkan oleh istilah ini. Anda tidak boleh meniru,  ubah suai, mengedarkan, menjual, atau sewa sepenuhnya, atau sebarang bahagian daripada perkhidmatan kami atau mana-mana perisian harta Packist.com. Anda juga harus tidak sekali-kali mencuba memecah masuk perisian kami atau mencuba untuk mengekstrak kod sumber perisian tersebut, melainkan dibenarkan oleh undang-undang atau anda telah mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu dan sebarang tindakan yang diambil adalah mematuhi sepenuhnya dan mengikut undang-undang dan perjanjian tersebut.

6.3 Sesetengah perisian yang digunakan membolehkan perkhidmatan  kami boleh ditawarkan dibawah lesen sumber terbuka yang kami akan membuatnya boleh didapati dengan swajarnya untuk anda. Mungkin terdapat peruntukan dalam lesen sumber terbuka yang menyatakan mengatasi beberapa terma ini, sekiranya berlaku konflik sedemikian, syarat-syarat sumber terbuka hendaklah diutamakan.

7. Jaminan dan Penafian Kami

7.1 Kami menyediakan perkhidmatan kami menggunakan  tahap kemahiran dan penjagaan yang munasabah secara komersil dan kami berharap anda akan menikmati menggunakannya. Tetapi terdapat sesuatu yang tertentu yang tkami tidak janjikan berhubung  dengan perkhidmatan kami.

7.2 Selain daripada yang disediakan secara nyata, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami mengecualikan semua jaminan mengenai laman web Packist.com dan sebarang perkhidmatan yang disediakan oleh kami.

7.3 Sebagai contoh, kami tidak membuat apa-apa komitmen mengenai kandungan dalam perkhidmatan ini, fungsi khusus perkhidmatan itu, atau kebolehpercayaan mereka, ketersediaan, atau keupayaan untuk memenuhi keperluan anda, kami menyediakan perkhidmatan “AS-IS”.

7.4 Beberapa bidang kuasa menyediakan jaminan tertentu, seperti jaminan tersirat keboleh dagangan, ketegasan untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Sejauh mana yang dibenarkan oleh undang-undang, kami mengecualikan jaminan yang tidak diberikan secara nyata oleh Packist.com.

8. Tanggungjawab untuk Perkhidmatan Kami

8.1 Apabila dibenarkan oleh undang-undang, pembekal dan pengedar Packist.com, tidak akan bertanggungjawab untuk kehilangan keuntungan, pendapatan, atau data, kerugian kewangan atau kerugian tidak langsung, khas, kerugian turutan,kerugian ekonomi, ganti rugi, atau ganti rugi punitif.

8.2  Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, jumlah liabiliti Packist.com dan pertubuhan perbadannannya, serta pembekal dan pengedarnya, untuk apa-apa tuntutan dibawah terma ini, termasuk untuk sebarang waranti tersirat, terhad kepada jumlah yang anda bayar untuk menggunakan perkhidmatan kami ( atau, mengikut budi bicara tunggal dan konklusif kita boleh memilih untuk menyelesaikan  tuntutan atau pertikaian itu dengan menarik balik perkhidmatan itu, setakat yang boleh dan jika berkenaan.

8.3 Dalam semua kes, Packist.com dan penyedia serta peniaganya tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan atau kerugian yang tidak munasabah untuk dijangka.

9. Terma Umum

9.1  Semua aspek laman web Packist.com mungkin tertakluk kepada perubahan, tambahan, penghapusan,kemaskini, penggantungan, atau pengubahsuaian dari semasa ke semasa , dan tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada anda. Kami tidak membuat komitmen untuk mengemas kini sebarang maklumat yang terdapat di laman web Packist.com ini. Anda bersetuju bahawa Packist.com tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kelewatan atu ganti rugi lain, kerugian langsung atau tidak langsung yang mungkin disebabkan oleh pengubahsuaian, penggantungan, atau penolakan. Atas budi bicara mutlak kami, kami juga boleh , dari semasa ke semasa, mengubah atau mengenakan yuran ke atas perkhidmatan tertentu, atau menetapkan atau mengubah amalan dan had am mengenai perkhidmatan tertentu.

9.2  Itinerari dan jadual perlancongan pada perkhidmatan Packist.com semuanya tertakluk kepada perubahan mengikut persekitaran tempatan dan syarat-syarat lain yang merupakan perbuatan Tuhan, atau selain daripada kawalan Packist.com dan penyedia serta peniaga mereka. Jadual masa penerbangan dan perjalanan tidak dijamin dan tidak ada bahagian kontrak. Semua waktu penerbangan dan jadual perjalanan adalah tertakluk kepada perubahan pada mana-mana penerbangan  atau Pihak Berkuasa Kerajaan yang berkaitan. Ini adalah untuk memenuhi keperluan keselamatan pelanggan Packist.com, sekuriti dan faktor lain. Sama ada Packist.com mahupun penyedia dan peniaga yang berkenaan akan menerima tanggungjawab atas sebab pembatalan penerbangan, penangguhan atau sesuatu yang tidak berada dibawah kawalan mereka.

9.3  Kami boleh mengubahsuai terma perjanjian ini atau mana-mana terma tambahan yang terpakai kepada perkhidmatan untuk, misalnya, antara lain, ialah  untuk mencerminkan perubahan undang-undang atau perubahan kepada perkhidmatan kami. Anda perlu melihat terma secara kerap. Anda bersetuju bahawa Packist.com tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang pengubahsuaian terma perjanjian ini. Perubahan tidak akan berlaku secara retroaktif dan akan berkuatkuasa lebih awal daripada empat belas hari selepas apa-apa pengubahsuaian atau syarat tambahan diposkan.

9.4 Kami akan berusaha sedaya upaya secara komersil agar laman web Packist.com tersedia setiap masa, tertakluk kepada penyelenggaraan downtime yang dijadualkan, penyelenggaraan berjadual, dan gangguan sistem. Kami tidak dapat menjanjikan bahawa akses ke laman web Packist.com akan tersedia atau tidak terganggu pada setiap masa. Anda bersetuju bahawa Packist.com tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kerugian akibat langsung atau tidak langsung yang diperolehi daripada gangguan, kelewatan atau downtime tersebut.

9.5 Kami akan berusaha keras untuk mengecualikan sebarang virus dari laman web Packist. Tetapi, kami tidak dapat memastikan bahawa laman web Packist.com bebas daripada virus atau perisian pemusnah lain. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan, peralatan komputer atau harta lain yang mungkin timbul daripada menggunakan Packist.com atau memuat turun apa-apa ke atasnya.

9.6 Sekiranya terdapat konflik di antara syarat-syarat ini dan terma-terma tambahan, terma tambahan tersebut akan mengatasi penyebab konflik itu.

9.7 Terma-terma berikut akan mengawal hubungan anda dan Packist.com, dan hendaklah dibaca bersama-sama  dengan semua terma dan syarat yang berkaitan dengan Pengalaman Perjalanan, dan Bayaran balik Lawatan Harian & Aktiviti dan Dasar Pembatalan. Perjanjian ini tidak mewujudkan hak benefisiari pihak ketiga.

9.8 Sekiranya anda tidak mematuhi  terma-terma ini, dan kami tidak akan mengenakan tindakan serta merta, melainkan kami menerima  pemberitahuan bertulis segera, Packist.com tidak dianggap telah menyatakan sebarang pengecualian haknya ( tidak termasuk tetapi tidak dinyatakan dengan tidak terhad kepada, apa-apa tindakan undang-undang yang diambil pada masa depan). Sekiranya, mana-mana istilah tertentu tidak boleh dikuatkuasakan, semua syarat yang tinggal tidak terjejas.

9.9 Anda bersetuju bahawa, tertakluk kepada undang-undang yang diguna pakai,  sebarang penggunaan laman web Packist.com dan kandungan di dalamnya akan menjadi risiko tunggal anda. Sekiranya mana-mana tindakan yang difailkan atau dimulakan oleh mana-mana pihak ketiga terhadap Packist.com adalah akibat kerosakan atau kerugian langsung yang berasal dari: (a) pelanggaran anda, sama ada dalam tindakan atau peninggalan, Terma ini mengikut rujukan; (b) pelanggaran mana-mana undang atau hak pihak ketiga; atau ( c ) penggunaan anda  pada laman web kami, anda bersetuju untuk mempertahankan dan mengecualikan Packist.com dan mana-mana pembekal dan pedagang, dan masing-masing pegawai,pengarah, pekerja dan ejen masing-masing dari dan terhadap sebarang tuntutan, sebab tindakan atau permintaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran perundangan dan perakaunan yang munasabah, melebihi liabiliti yang dinyatakan di atas.

9.10 Kecuali ditentukan secara jelas sebaliknya semua hak dan terma Perkhidmatan ini akan ditadbir oleh, dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Anda secara tidak sengaja bersetuju bahawa  mahkamah-mahakamah Malaysia akan mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk menyelesaikan aebarang pertikaian yang mungkin timbul daripada, dibawah atau berkaitan dengan terma-terma, perwakilan atau mana-mana hubungan perundangan yang timbul dengan syarat tersebut.

9.11 Bagi manfaat eksklusif dan budi bicara mutlak Packist.com, Packist.com mengekalkan hak untuk membawa apa-apa prosiding mengenai hal pertikaian ke mahkamah negara dimana andantinggal, atau jika  berkenaan lokasi di mana syarat-syarat ini yang dibuat semasa menjalankan perniagaan,profession atau negara tempat utama perniagaan.

10. Terma dan Syarat Baucer Tunai atau Baucer (‘Baucer Tunai’)

10.1 Baucer tunai hanya sah digunakan di laman web Packist.com

10.2 Baucer tunai hanya sah pada pakej terpilih mengikut budi bicara mutlak Packist.com.

10.3 Baucer tunai adalah terhad kepada sekali penggunaan untuk setiap pelanggan

10.4 Baucer tunai adalah tidak sah dengan penggunaan bersama kod promosi lain dan tidak terpakai untuk pakej lawatan promosi dan pakej penginapan.

10.5 Baucer tunai tidak akan mengenakan diskaun atau pengurangan pada caj pakej pelancongan seperti tip, sambungan malam tambahan dan/atau caj lain yang tidak termasuk di dalam jadual.

10.6 Baucer tunai tidak boleh ditebus, ditukar atau dikembalikann kepada tunai atau nilai tunai yang setara.

10.7 Dengan menggunakan baucer tunai, anda bersetuju untuk:

(i) Terma dan Syarat Baucer Tunai ini dicetak atau disenaraikan di laman web atau e-mel dari Packist.com dimana Baucer Tunai ini ditawarkan;

(ii)  Terma dan Syarat yang terpakai bagi mana-mana Perkhidmatan yang dibeli dan apa-apa Perkhidmatan yang dibeli dan sebarang terma tambahan yang berhubung dengan perkhidmatan tersebut; dan

(iii)  Mana-mana undang-undang dan peraturan yang terpakai di bidang kuasa Malaysia.

11. Terma dan Syarat Visa Pelancongan

11.1 Terma dan syarat ini, bersama-sama dengan Dasar Privasi kami dan mana-mana Terma dan Syarat perkhidmatan lain yang relevan, serta apa-apa tambahan berkaitan yang dilampirkan dan dibawa untuk perhatian anda sebelum anda menyerahkan permohonan anda,, menjadi asas kepada kontrak anda dengan Beautiful World Tours & Travel Sdn Bhd, (243717-W) ( KKP2455), sebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia dengan pejabat berdaftarnya di V02-10-03, Sunway Velocity V Office 2, Lingkaran SV Jalan Peel, 55100, Kuala Lumpur. Menjalankan perniagaannya secara atas talian melalui laman web www.Rackist.com, selepas ini "Syarikat" "kami", "kita". Sila baca ini dengan berhati-hati apabila mereka menetapkan hak dan kewajipan masing-masing, dan semua perkhidmatan visa perjalanan yang ditawarkan dan diterima adalah tertakluk kepada terma dan syarat ini.

11.2 Rujukan kepada “anda” dan “milik anda” termasuk semua orang yang dinamakan dan ditentukan sebagai pemohon untuk permohonan visa dan untuk siapa permohonan visa dibuat (Pengguna). Rujukan kepada “Kedutaan” termasuk pejabat kedutaan, konsulat, Komisi tinggi dan pejabat Passport, begitu juga ejen permohonan visa pihak ketiga. Di dalam terma dan syarat, melainkan jika konteksnya memerlukan maksud yang lain, kata-kata dalam bentuk tunggal hendaklah termasuk plural dan sebaliknya.

11.3 Dengan mengarahkan syarikat untuk menjalankan perkhidmatan bagi pihak anda, Pengguna dianggap telah menerima terma dan syarat ini.

11.4 Perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat termasuk tetapi tidak terhad kepada pemprosesan permohonan visa dan/atau dokumen lain untuk para pengguna bagi tujuan perjalanan dan pelancongan ( termasuk kegunaan perniagaan) (“perkhidmatan yang ditawarkan”).

11.5 Syarikat tidak akan dan tidak ada sebarang niat untuk, dengan apa cara, menyediakan atau menghasilkan khidmat nasihat.

11.6 ‘Maklumat Perlu’ bermaksud maklumat yang dikehendaki daripada Pengguna untuk membenarkan syarikat melengkapkan permohonan visa atas talian, maklumat itu mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama pengguna, alamat, destinasi percutian, atau apa-apa maklumat lain yang Syarikat atau Kedutaan berpendapat perlu untuk memproses permohonan visa pengguna. Caj perkhidmatan bagi setiap permohonan visa diperlukan untuk menampung kos penyediaan perkhidmatan yang ditawarkan; pembayaran caj perkhidmatan mesti dilakukan melalui tunai, cek, kad debit atau kredit atau melalui fungsi pembayaran yang disediakan di laman web kami, seperti yang diluluskan oleh syarikat. Syarikat akan meminta pembayaran untuk caj perkhidmatan sebaik diarahkan oleh pengguna. Yuran kedutaan dan ketersediaan perkhidmatan adalah tertakluk kepada perubahan oleh kedutaan tanpa notis terlebih dahulu kepada syarikat, pengguna hendakalah menanggung semua kos atau apa-apa yuran atau sebarang bayaran tambahan, atau apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh perubahan yang dibuat oleh Kedutaan yang berkaitan dengannya; Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas kos, yuran dan liabiliti yang dinyatakan di atas.

11.7 Sebaik menghantar borang permohonan dengan semua maklumat yang diperlukan dan membuat pembayaran untuk caj perkhidmatan, kontrak akan dibentuk di antara Pengguna dan Syarikat; kontrak sedemikian tertakluk dan ditadbir oleh Terma dan Syarat ini. Kerana kami mula menyediakan permohonan visa anda dan melaksanakan Perkhidmatan yang ditawarkan apabila menerima Permohonan anda, Sebaik kontrak telah dibuat tiada pengembalian dana disediakan, tidak kira sama ada permohonan visa berjaya atau tidak. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa ganti rugi, yuran atau caj yang ditanggung oleh mana-mana permohonan visa yang tidak berjaya. Apa-apa yuran atau caj  tambahan yang ditanggung oleh kedutaan hendaklah dibayar kepada Syarikat oleh Pelanggan, yang dipegang untuk faedah Kedutaan.

11.8 Proses dan keperluan visa berbeza dari negara ke negara. Pemprosesan visa adalah tertakluk kepada mas pemprosesan yang ditetapkan oleh setiap Kedutaan, masa pemprosesan yang disebut oleh Syarikat merujuk hanya kepada Penyempurnaan Perkhidmatan yang ditawarkan. Kedutaan juga boleh memanjangkan masa pemprosesan secara amnya dan pada aplikasi masing-masing mengikut budi bicara mereka dan tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada Syarikat. Yuran dan perkhidmatan mungkin berbeza antara waktu pesanan permohonan visa telah diletakkan dan apabila aplikasi telah selesai. Syarikat tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kelewatan yang terjadi semasa proses permohonan atau apa-apa kenaikan yuran yang menyebabkan kelewatan atau sebarang kursus biasa permohonan itu, kecuali jika kelewatan dan/atau kenaikan itu adalah akibat kecuaian kami. Pengguna adalah bertanggungjawab untuk membayar apa-apa kenaikan yuran tersebut.

11.9 Syarikat memiliki budi bicara mutlak dan hak untuk memilih perkhidmatan yang paling sesuai untuk disediakan berdasarkan kekangan masa atau keperluan lain yang dinyatakan oleh Pengguna. Syarikat tidak akan dipertanggungjawabkan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap oleh Syarikat sebagai munasabah  dalam memenuhi arahan Pengguna (sama ada nyata atau tersirat) dan/atau demi kepentingan terbaik untuk Pengguna, dan Pengguna akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa-apa caj yang dikenakan untuk perkhidmatan sedemikian. Syarikat berhak untuk menyimpan apa-apa dan semua dokumen permohonan visa, termasuk pasport, sehingga semua pembayaran yuran yang diminta dibuat sepenuhnya oleh Pengguna.

11.10 Liabiliti dan Batasan

A) Dengan memberi arahan kepada Syarikat untuk penyediaan Perkhidmatan Ditawarkan, Pengguna menerima segala keperluan, sekatan dan batasan serta liabiliti yang ditetapkan dalam semua dokumentasi yang membentuk kontrak diantara pihak-pihak. Kami tidak menerima apa-apa tanggungjawab jika anda tidak boleh meneruskan perjalanan atau mengalami kerugian lain kerana anda tidak mematuhi mana-mana pasport, visa, keperluan imigresen atau tahap kesihatan. Syarikat tidak boleh dipertanggungjawabkan  untuk apa-apa keputusan yang dibuat oleh Kedutaan berkenaan dengan permohonan visa Pengguna, dan Pengguna mengakui dan menerima bahawa Syarikat tidak mempunyai penglibatan atau kawalan terhadap proses membuat keputusan Kedutaan. Syarikat tidak boleh menerima apa-apa tanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas tindakan mana-mana Kedutaan dalam melambatkan atau tidak mengeluarkan visa atau apa-apa kegagalan atau kesilapan lain di pihak Kedutaan untuk apa jua sebab dan juga tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh Syarikat untuk apa-apa perbelanjaan atau kelewatan yang timbul sebagai akibatnya.

B) Syarikat tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk mana-mana yang berikut:

a) Borang permohonan yang tidak lengkap

b) Borang permohonan yang tidak betul atau diisi dengan salah;

c) Dokumen sokongan yang tidak tepat atau tidak lengkap

d) Dokumen rosak, termasuk tetapi tidak terhad kepada pasport, gambar, atau borang permohonan yang rosak.

Pengguna adalah bertanggungjawab untuk memberikan maklumat yang betul dan tepat kepada Syarikat dan Syarikat tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kos, denda, yuran atau kerosakan disebabkan oleh kegagalan Pengguna untuk berbuat demikian.

C) Anda bertanggungjawab untuk menyedari tentang sebarang amaran atau notis rasmi mengenai keselamatan, keperluan dan kemasukan ke negara-negara dan kawasan-kawasan di mana anda akan melancong dan membuat keputusan sewajarnya. Syarikat tidak akan bertanggungjawab dan menanggung liabiliti untuk apa-apa ganti rugi atau kerugian yang disebabkan oleh kegagalan menyedari  amaran rasmi yang diwartakan oleh negara yang berkenaan. Syarikat penghantaran pihak ketiga tertakluk kepada terma dan syarat mereka sendiri. Syarikat tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kelewatan atau kegagalan bagi pihak syarikat penyampaian pihak ketiga dalam menyampaikan pendaftaran yang telah lengkap kepada pengguna, untuk atas sebab apa pun.

D) Sekiranya syarikat menerima liabiliti untuk kegagalan mendapatkan visa yang diminta, atau memulangkan visa yang diminta kepada Pengguna tepat pada masanya, penyelesaian tunggal dan eksklusif pengguna terhadap Syarikat untuk ganti rugi adalah pengembalian mana-mana, secara keseluruhan atau sebahagian, Caj Perkhidmatan sebenarnya yang telah dibayar oleh Pengguna kepada Syarikat, tolak sebarang bayaran Kedutaan atau caj penghantaran pihak ketiga. Apa-apa tuntutan ganti rugi mesti dibuat kepada Syarikat, secara bertulis, dalam tempoh 30 hari dari notis permohonan visa yang ditolak atau pemulangan visa tertangguh. Kami tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan, kerugian atau perbelanjaan berdasarkan maklumat yang anda berikan mengenai permohonan visa anda sebelum kami menerimanya, kami tidak dapat meramalkan bahawa anda akan mengalami atau menanggung jika kami melanggar kontrak kami dengan anda (kerugian turutan); atau (b) sebarang kerugian perniagaan. Kami tidak akan menerima apa-apa tanggungjawab untuk perkhidmatan atau kemudahan yang tidak menjadi sebahagian perjanjian kami dengan anda. Kami tidak mengecualikan liabiliti untuk sebarang penyebab tindakan, kerugian atau kerosakan yang dilarang oleh undang-undang Malaysia.

11.11 Kejadian Di Luar Kawalan

A) Kami tidak akan dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab untuk kegagalan untuk melaksanakan atau kelewatan dalam melaksanakan mana-mana obligasi kami di bawah syarat-syarat yang disebabkan oleh ‘Kejadian Diluar Kawalan Kami’

B) ‘Kejadian Diluar Kawalan Kami’ bermaksud sebarang tindakan atau kejadian diluar kawalan munasabah kami, termasuk tidak terhad kepada, mogok atau tindakan perindustrian lain oleh pihak ketiga, kekecohan awam, rusuhan, serangan, serangan pengganas atau ancaman serangan pengganas, peperangan ( sama diisytiharkan atau tidak) atau ancaman atau persediaan untuk peperangan, kebakaran, letupan, ribut, banjir, gempa bumi, penenggelaman, wabak atau bencana lain, atau kegagalan rangkaian telekomunikasi awam atau swasta.

C) Jika Kejadian Diluar Kawalan Kami terjadi dan mengganggu pelaksanaan obligasi Syarikat dibawah terma berikut:

(i) Kami akan menghubungi anda dengan kadar segera untuk memberitahu anda; dan

(ii) Kewajipan kami dibawah syarat-syarat ini akan digantung dan masa untuk melaksanakan tanggungjawab kami akan dilanjutkan untuk tempoh Kejadian Diluar Kawalan Kami

11.12 Laman Web

A) Penggunaan Laman Web Pengguna dan atau Perkhidmatan yang Ditawarkan adalah pemahaman yang ketat bahawa Laman Web dan atau Perkhidmatan yang Ditawarkan tidak terlibat dalam membuat apa-apa nasihat imigresen atau berkaitan dengan visa dan tidak boleh diandalkan apabila membuat apa-apa yang berkaitan perjalanan atau keputusan yang berkaitan. Maklumat yang terdapat dalam Laman Web dan/atau Perkhidmatan yang Ditawarkan disediakan tanpa jaminan yang dinyatakan atau tersirat berkaitan ketepatan, kesesuaian untuk tujuan, kesesuaian atau keselamatan mana-mana komponen Laman Web dan atau Perkhidmatan yang Ditawarkan Syarikat tidak menjamin ketersediaan Laman Web dan atau Perkhidmatan yang Ditawarkan tanpa gangguan.

B) Syarikat berusaha untuk memastikan semua maklumat dan harga yang dipaparkan di Laman Web adalah tepat, namun kadang-kadang perubahan dan kesilapan mungkin berlaku dan Syarikat mempunyai hak untuk membetulkan harga dan butir-butir lain dalam keadaan sedemikian. Anda mesti menyemak harga semasa dan semua butiran lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan yang Ditawarkan yang anda ingin tempah sebelum mengemukakan borang Permohonan anda.

11.13 Aduan

A) Kami akan membuat semua usaha yang munasabah untuk memastikan permohonan visa anda berjalan lancar. Walaubagaimanapun, dalam keadaan yang jarang berlaku anda mungkin tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang telah anda terima dan ingin membuat aduan, kami meminta agar anda memaklumkan kepada kami tentang aduan anda dengan menulis secepat mungkin, tetapi dalam apa jua keadaan dalam masa 28 hari akan diberitahu mengenai hasil permohonan visa anda. Sila ambil perhatian, kami hanya dapat menangani aduan yang diterima daripada pemohon visa yang khusus. Kami tidak akan dapat menangani apa-apa aduan yang diterima daripada individu selain pemohon visa, kecuali dalam kes-kes di mana pemohon ialah dibawah umur atau pemohon yang tidak dapat membuat aduan akibat ketidakupayaan.

B) Aduan hendaklah d: Perkhidmatan Pelanggan di Syarikat. Kami akan berusaha untuk mengakui penerimaan aduan anda dalam masa 14hari selepas menerima aduan bertulis anda dan bertindak sepenuhnya terhadap aduan anda dalam tempoh 28hari dari tarikh penerimaannya. Sekiranya kami tidak dapat memberi maklum balas kepada anda dalam tempoh masa ini, kami akan memberi nasihat dan memaklumkan perkara ini kepada anda dengan sewajarnya. Ia adalah keadaan penerimaan tanggungjawab kami di bawah syarat-syarat ini bahawa anda memberitahu mana--mana tuntutan kepada Syarikat dengan ketat mengikut prosedur aduan yang dinyatakan dalam syarat-syarat ini. Ia mungkin menjejaskan hak anda dibawah kontrak ini jika anda gagal berbuat demikian.

 11.14 Perlindungan Data- Kami memproses data peribadi anda selaras dengan amalan yang  ditetapkan dalam Dasar Privasi kami, satu salinan yang mana boleh didapati di :

https://www.packist.com/privacy-policy.

11.15 Keterlambatan- Jika peruntukan Terma dan Syarat ini (yang tunggal atau plural) dianggap  tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan , peruntukan tersebut akan dibatalkan dan peruntukan yang selebihnya akan terus berkuatkuasa. Sekiranya mana-mana peruntukan yang menyalahi undang-undang dan/atau tidak boleh dikuatkuasakan akan sah atau boleh dikuatkuasakan jika sebahagiannya dipadam, bahagian itu akan dianggap dipadamkan, dan peruntukan lain akan terus berlaku.

11.16 Undang-undang dan Bidang Kuasa Terma dan Syarat ini dan apa-apa perjanjian yang diterapkan ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Malaysia. Kita berdua bersetuju bahawa pertikaian, tuntutan atau perkara lain yang timbul antara kami keluar dari atau berkaitan dengan kontrak anda, Permohonan Visa atau Perkhidmatan Ditawarkan hendaklah diuruskan dan mempunyai bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia.